Archiwum Danych Jakościowych (ADJ)

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Revision as of 15:37, 9 October 2023 by MałgorzataZając (talk | contribs) (Zobacz też)

(diff) ← Older revision | Approved revision (diff) | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Opis

Archiwum Danych Jakościowych (ADJ) Instytutu Filozofii i Socjologii PAN jest najstarszym polskim archiwum cyfrowym gromadzącym, opracowującym i udostępniającym materiały (dane badawcze) pochodzące ze społecznych badań jakościowych.

Archiwum łączy zadania repozytorium działającego na rzecz otwierania zasobów nauki oraz tradycyjnego (choć cyfrowego) archiwum, które chroni dziedzictwo nauk społecznych.

Badaczom, którzy realizują własne projekty lub pracują na wnioskami grantowymi, ADJ zapewnia miejsce, w którym mogą deponować i udostępniać pozyskane dane, co umożliwi spełnienie wymogów wielu grantodawców. Można tu również uzyskać dostęp do danych innych badaczy i wykorzystać je we własnej pracy – do porównań, uzupełnień czy ponownych analiz.

Dydaktykom, prowadzącym np. kursy metodologii nauk społecznych, ADJ daje dostęp do danych z zakończonych projektów badawczych. W większości zbiorów materiałom badawczym towarzyszy dodatkowa dokumentacja metodologiczna, co umożliwia przeprowadzenie problemowych seminariów badawczych.

Studentom nauk społecznych zbiory ADJ mogą służyć za inspirację w ich własnych projektach badawczych czy pracach dyplomowych.

ADJ umożliwia zapoznanie się z tradycją socjologicznych badań jakościowych. Wśród zbiorów dostępnych w Archiwum warto wyróżnić te pochodzące z klasycznych dla socjologii polskiej badań Józefa Obrębskiego, Stanisława Ossowskiego czy Elżbiety Tarkowskiej.

Dostęp

Zobacz też