Biblioteka Nauki

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Revision as of 11:25, 21 June 2021 by MałgorzataZając (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Approved revision (diff) | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Opis

Biblioteka Nauki udostępnia bezpłatnie, bez logowania pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych.

Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:

   AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych),
   BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych),
   CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych),
   DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych),
   PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu).

Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę, Repozytorium CEON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki) oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

Biblioteka Nauki zapewnia łatwy, trwały i bezpłatny dostęp do publikacji naukowych wraz z ich metadanymi. Korzystanie z Biblioteki Nauki nie wymaga zakładania konta ani instalowania żadnego specjalistycznego oprogramowania. Artykuły udostępnione są jako pliki w formacie PDF, a książki ponadto w formatach EPUB, MOBI oraz XML.

Biblioteka Nauki prowadzona jest w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Platformy Otwartej Nauki.

Dostęp

Zobacz też