Cyfrowe Archiwum Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Revision as of 10:41, 29 May 2019 by MonikaWolińska (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Approved revision (diff) | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Opis

Cyfrowe Archiwum Szkoły Lwowsko-Warszawskiej zostało stworzone w ramach projektu "e-LV" (Archives Numériques de l'École Lvov-Varsovie) zainicjowanego i prowadzonego przez Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques w Paryżu.

Archiwum zawiera cyfrowe wersje rękopisów i druków zarówno samego Kazimierza Twardowskiego, jak i myślicieli z kręgów jego Szkoły.

W zamyśle twórców archiwum e-LV ma stanowić również platformę wymiany informacji oraz badań naukowych nad polską filozofią analityczną.

Aby móc korzystać z zasobów archiwalnych on-line (przeglądać, wyszukiwać, kopiować dokumenty w celach wyłącznie naukowych), należy się zarejestrować (bezpłatnie); użytkownicy, których kompetencje w badaniach nad Szkołą Lwowsko Warszawską zostaną uznane przez Radę Naukową, mogą też dodawać komentarze i adnotacje pod rękopisami będącymi obiektem ich badań (w ten sposób cenne uwagi znawców tematu będą dostępne dla pozostałych użytkowników).

Dostęp