Difference between revisions of "Oferta wydawców w okresie pandemii"

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search
m
(Oferta wydawców i producentów)
Line 26: Line 26:
 
|-
 
|-
 
| Brill
 
| Brill
| publikacje związane z COVID-19, zdrowiem publicznym, kształceniem na odległość, zarządzaniem kryzysowym [https://www2.brill.com/COVID-19_Collection przejdź]
+
| publikacje naukowe związane z COVID-19, zdrowiem publicznym, kształceniem na odległość, zarządzaniem kryzysowym [https://www2.brill.com/COVID-19_Collection przejdź]
 
| każdy, bez logowania
 
| każdy, bez logowania
 
| ---
 
| ---
Line 36: Line 36:
 
| ponad 700 podręczników akademickich z różnych dyscyplin [https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks przejdź]
 
| ponad 700 podręczników akademickich z różnych dyscyplin [https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks przejdź]
 
| wyłącznie aktualni klienci
 
| wyłącznie aktualni klienci
| 2020-05-20
+
| 2020-05-31
 
| ---
 
| ---
 
| 2020-03-31
 
| 2020-03-31
Line 58: Line 58:
 
|-
 
|-
 
| Emerald Publishing
 
| Emerald Publishing
| artykuły związane z koronawirusami i epidemiami [https://www.emeraldgrouppublishing.com/promo/coronavirus.htm przejdź]
+
| artykuły naukowe związane z koronawirusami i epidemiami [https://www.emeraldgrouppublishing.com/promo/coronavirus.htm przejdź]
 
| każdy, bez logowania
 
| każdy, bez logowania
 
| ---
 
| ---
Line 106: Line 106:
 
|-
 
|-
 
| Oxford University Press
 
| Oxford University Press
| artykuły związane z COVID-19 oraz innymi koronawirusami [https://academic.oup.com/journals/pages/coronavirus przejdź]
+
| artykuły naukowe związane z COVID-19 oraz innymi koronawirusami [https://academic.oup.com/journals/pages/coronavirus przejdź]
 
| każdy, bez logowania
 
| każdy, bez logowania
 
| ---
 
| ---
Line 146: Line 146:
 
|-
 
|-
 
| SAGE Publishing
 
| SAGE Publishing
| artykuły związane z COVID-19 [https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/press/access-coronavirus-covid-19-articles-from-sage-publishing przejdź]
+
| artykuły naukowe związane z COVID-19 [https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/press/access-coronavirus-covid-19-articles-from-sage-publishing przejdź]
 
| każdy, bez logowania
 
| każdy, bez logowania
 
| ---
 
| ---
Line 154: Line 154:
 
|-
 
|-
 
| Taylor & Francis
 
| Taylor & Francis
| artykuły związane z COVID-19 [https://www.tandfonline.com/action/doSearch?AllField=%22coronavirus%22 przejdź]
+
| artykuły naukowe związane z COVID-19 [https://www.tandfonline.com/action/doSearch?AllField=%22coronavirus%22 przejdź]
 
| każdy, bez logowania
 
| każdy, bez logowania
 
| ---
 
| ---

Revision as of 14:36, 31 March 2020

W czasie, gdy instytucje naukowe i edukacyjne ograniczają swoją działalność w trosce o bezpieczeństwo społeczności oraz z uwagi na wprowadzane ograniczenia, wielu wydawców publikacji naukowych oraz producentów baz danych podejmuje decyzje o poszerzeniu dostępu do swoich zasobów. Wydawcy oferują nowe tytuły czasopism i książek, bazy danych są wzbogacane o nowe publikacje i zasoby nowych wydawców.

Najczęściej oferta obejmuje bezpłatny dostęp do artykułów podejmujących tematy związane z koronawirusem. Wydawcy zrzeszeni w STM (International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers - Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców Naukowych, Technicznych i Medycznych) zdecydowali o zapewnieniu jak najszerszemu gronu odbiorców natychmiastowego, bezpłatnego dostępu do recenzowanych publikacji związanych z COVID-19. 26 marca było to ponad 32 000 publikacji!. Dostęp do tych artykułów nie wymaga dostępu z sieci instytucjonalnej, tworzenia konta ani żadnego logowania – artykuły można przeglądać i pobierać w różnych formatach, w zależności od wydawcy. Niektórzy oferują nie tylko wybrane artykuły, ale całe archiwa konkretnych tytułów, np. JSTOR udostępnia 26 tytułów czasopism z zakresu zdrowia publicznego.

Poszerzenie dostępu odbywa się na warunkach opisanych w ogłoszeniach wydawców. Wielu z nich oferuje znaczne otwarcie zasobów, ale tylko dla dotychczasowych klientów, pozostałym oferując dostęp tylko do treści związanych z koronawirusem. Różne są też praktyki związane z udzieleniem dostępu: dla dowolnych komputerów, dla sieci uczelnianej, po założeniu bezpłatnego konta w serwisie lub po zarejestrowaniu instytucji. Dlatego ważne jest aby dobrze zapoznać się z warunkami określonymi przez wydawców, którzy w czytelny sposób opisują kto, z czego i na jakich zasadach może skorzystać.

Oferta wydawców i producentów

Poniższa tabela zawiera dane o poszerzonej ofercie (lub jej braku), wyselekcjonowane pod kątem potrzeb społeczności AIK.


Wydawca, Producent Oferta Dla kogo Do kiedy Uwagi Data dodania
Brepolis --- --- --- --- 2020-03-31
Brill publikacje naukowe związane z COVID-19, zdrowiem publicznym, kształceniem na odległość, zarządzaniem kryzysowym przejdź każdy, bez logowania --- --- 2020-03-31
Cambridge University Press ponad 700 podręczników akademickich z różnych dyscyplin przejdź wyłącznie aktualni klienci 2020-05-31 --- 2020-03-31
Clarivate Analitics publikacje na temat COVID-19 przejdź każdy, bez logowania --- --- 2020-03-31
De Gruyter --- --- --- --- 2020-03-31
Emerald Publishing artykuły naukowe związane z koronawirusami i epidemiami przejdź każdy, bez logowania --- --- 2020-03-31
Index of Medieval Art przejdź do bazy każdy, bez logowania 2020-06-01 --- 2020-03-31
Internet Archive - National Emergency Library 1,4 mln publikacji przejdź każdy, po utworzeniu bezpłatnego konta - wypożyczenia na 14 dni 2020-06-30 więcej nt. usługi 2020-03-31
JSTOR 26 tytułów czasopism z zakresu zdrowia publicznego, pełne archiwa przejdź każdy, bez logowania 2020-06-30 --- 2020-03-31
JSTOR poszerzony dostęp do zasobów przejdź wyłącznie aktualni klienci 2020-06-30 --- 2020-03-31
JSTOR poszerzony dostęp do e-booków przejdź wyłącznie aktualni klienci 2020-06-30 --- 2020-03-31
Oxford University Press artykuły naukowe związane z COVID-19 oraz innymi koronawirusami przejdź każdy, bez logowania --- --- 2020-03-31
Project MUSE ok. 15 tys. książek i ok. 250 tytułów czasopism różnych wydawców przejdź każdy, bez logowania różne daty w zależności od wydawcy, zob. listę) --- 2020-03-31
ProQuest dostęp do Ebook Central przejdź wyłącznie aktualni klienci 90 dni (koniec czerwca) --- 2020-03-31
Royal Society Publishing publikacje naukowe dotyczące COVID-19 przejdź każdy, bez logowania --- --- 2020-03-31
SAGE Publishing publikacje związane z nauczaniem on-line przejdź każdy, bez logowania brak informacji --- 2020-03-31
SAGE Publishing artykuły naukowe związane z COVID-19 przejdź każdy, bez logowania --- --- 2020-03-31
Taylor & Francis artykuły naukowe związane z COVID-19 przejdź każdy, bez logowania --- --- 2020-03-31