Difference between revisions of "Strona główna"

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search
 
 
(37 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
<strong>Instalacja MediaWiki powiodła się.</strong>
+
[[en:Main Page]]
  
Zapoznaj się z [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Podręcznikiem użytkownika] zawierającym informacje o tym jak korzystać z oprogramowania wiki.
+
Baza Wiedzy to przestrzeń, w której gromadzimy informacje przydatne w studiowaniu - przede wszystkim źródła informacji wybrane pod kątem kierunków prowadzonych w AIK. Przygotowaliśmy opisy baz danych, encyklopedii i słowników (internetowych i papierowych), bibliotek naukowych a także portali dziedzinowych i serwisów społecznościowych przydatnych w pracy naukowej oraz w trakcie studiów.
  
== Na początek ==
+
* Poniżej, w sekcji [[#Aktualizacje|Aktualizacje]], opisujemy wprowadzane zmiany, m.in. artykuły dodawane do Bazy Wiedzy. Systemowy rejestr zmian jest widoczny na stronie [[Specjalna:Ostatnie zmiany|Ostatnie zmiany]].
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Lista ustawień konfiguracyjnych]
+
* Przejrzyj artykuł [[FAQ - najczęściej zadawane pytania]], aby zobaczyć o co pytają inni użytkownicy.
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ MediaWiki FAQ]
+
 
* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Komunikaty o nowych wersjach MediaWiki (lista dyskusyjna)]
+
<!-- ****************************** -->
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources Przetłumacz MediaWiki na swój język]
+
<!-- ****TO JEST TEKST PIERWSZY**** -->
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Dowiedz się, jak walczyć ze spamem na swojej wiki]
+
<!-- ****************************** -->
 +
 
 +
<!-- ****************************** -->
 +
<!-- ******DRUGA CZĘŚĆ WSTĘPU****** -->
 +
<!-- ****************************** -->
 +
 
 +
<div style="float: left; width: 45%;">
 +
<center><span style="color:SlateGray"><span style="font-size: 120%">'''Co zawiera Baza Wiedzy'''</span></center>
 +
 
 +
W Bazie Wiedzy znajdują się opisy i linki do:
 +
* najbardziej przydatnych baz danych - bibliograficznych i pełnotekstowych, specjalistycznych i ogólnych,
 +
* encyklopedii oraz baz biograficznych,
 +
* znaczących bibliotek naukowych w Krakowie, gromadzących zasoby związane z kierunkami na naszej uczelni,
 +
* serwisów społecznościowych dla naukowców i pasjonatów, ułatwiających komunikację i promowanie własnego dorobku.
 +
</div>
 +
 
 +
<div style="float: right; width: 45%;">
 +
<center><span style="color:SlateGray"><span style="font-size: 120%">'''Jak szukać'''</span></center>
 +
Aby znaleźć odpowiednią bazę należy:
 +
* wybrać opis z tabeli baz wielodziedzinowych i dziedzinowych poniżej,
 +
* wybrać z [[Specjalna:Kategorie|LISTY KATEGORII]] odpowiednią dziedzinę lub typ bazy,
 +
* wpisując nawę kierunku w oknie wyszukiwania,
 +
* wpisując pełną nazwę bazy w oknie wyszukiwania.
 +
</div>
 +
 
 +
<!-- ****************************** -->
 +
<!-- *******PUSTA PRZESTRZEŃ******* -->
 +
<!-- ****************************** -->
 +
 
 +
<div style="float: left; width: 100%;">
 +
----
 +
</div>
 +
 
 +
<!-- ****************************** -->
 +
<!-- ***TABELA Z BAZAMI OGÓLNYMI*** -->
 +
<!-- ****************************** -->
 +
 
 +
<div style="float: left; width: 49%;">
 +
{| class="wikitable" style="text-align:left"
 +
|+ <span style="font-size: 120%">Źródła informacji według rodzaju i zakresu</span>
 +
|- style="background-color:OldLace"
 +
| '''Bazy bibliograficzne:'''
 +
| [[BazHum]] | [[Bibliografia Bibliografii Polskich]] | [[Bibliografia Zawartości Czasopism]] | [[Katalog on-line Bibliotek SWPS, WSNHiD i IP PAN]] | [[NUKAT (Narodowy Uniwersalny KATalog)]]  | [[OAIster]] | [[Przewodnik Bibliograficzny]] | [[SYMPOnet]]
 +
 
 +
|- style="background-color:WhiteSmoke"
 +
| '''Bazy bibliograficzno-pełnotekstowe:'''
 +
| [[BazEkon]] | [[CEJSH]]
 +
 
 +
|- style="background-color:WhiteSmoke"
 +
| '''Bazy pełnotekstowe:'''
 +
| [[Agregator CEON (Agregator Centrum Otwartej Nauki)]] | [[BASE (Bielefeld Academic Search Engine)]] | [[Biblioteka Nauki]] | [[DOAB (Directory of Open Access Books)]] | [[DOAJ (Directory of Open Access Journals)]] | [[OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)]] | [[Otwórz Książkę]] | [[Paperity]] | [[Repozytorium CEON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki)]] | [[IBUK libra]]
 +
 
 +
|- style="background-color:OldLace"
 +
| '''Wirtualna Biblioteka Nauki:'''
 +
| [[EBSCO]] | [[Elsevier]] | [[Science i Nature]] | [[Springer]] | [[Wiley]] | [[Scopus]] | [[Web of Science]] | [[SciVal]] | [[InCites]]
 +
 
 +
|- style="background-color:WhiteSmoke"
 +
| '''Bazy biograficzne:'''
 +
| [[Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej]] | [[Polski Słownik Biograficzny (PSB)]] | [[IPSB (Internetowy Polski Słownik Biograficzny)]] | [[Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 (Online-Edition)]]
 +
 
 +
|- style="background-color:OldLace"
 +
| '''Biblioteki i archiwa cyfrowe:'''
 +
| [[Europeana]] | [[Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)]] | [[Narodowe Archiwum Cyfrowe on-line]]
 +
 
 +
|- style="background-color:WhiteSmoke"
 +
| '''Encyklopedie i słowniki:'''
 +
| [[Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995]] | [[Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku]] | [[Powszechna encyklopedia filozofii]]
 +
 
 +
|- style="background-color:OldLace"
 +
| '''Serwisy naukowe:'''
 +
| [[Academia.edu]] | [[Infona]] | [[ORCID (Open Researcher and Contributor ID)]] | [[ResearchGate]] | [[ResearcherID]]
 +
|}
 +
</div>
 +
 
 +
<!-- ****************************** -->
 +
<!-- ******TABELA WG KIERUNKÓW****** -->
 +
<!-- ****************************** -->
 +
 
 +
<div style="float: right; width: 49%;">
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ <span style="font-size: 120%">Źródła informacji według kierunków studiów</span>
 +
|- style="background-color:OldLace"
 +
| [https://pl.wiki.bibliotekaaik.pl/view/Kategoria:Administracja_i_polityka_publiczna '''Administracja i polityka publiczna''']
 +
 
 +
|- style="background-color:OldLace"
 +
| [https://pl.wiki.bibliotekaaik.pl/view/Kategoria:Dziennikarstwo_i_komunikacja_spo%C5%82eczna '''Dziennikarstwo i komunikacja społeczna''']
 +
 
 +
|- style="background-color:WhiteSmoke"
 +
| [https://pl.wiki.bibliotekaaik.pl/view/Kategoria:Filologia_angielska '''Filologia angielska''']
 +
 
 +
|- style="background-color:OldLace"
 +
| [https://pl.wiki.bibliotekaaik.pl/view/Kategoria:Filozofia '''Filozofia''']
 +
 
 +
|- style="background-color:WhiteSmoke"
 +
| [https://pl.wiki.bibliotekaaik.pl/view/Kategoria:Kulturoznawstwo '''Kulturoznawstwo''']
 +
 
 +
|- style="background-color:OldLace"
 +
| [https://pl.wiki.bibliotekaaik.pl/view/Kategoria:Nauki_o_polityce '''Nauki o polityce''']
 +
 
 +
|- style="background-color:OldLace"
 +
| [https://pl.wiki.bibliotekaaik.pl/view/Kategoria:Pedagogika '''Pedagogika''']
 +
 
 +
|- style="background-color:WhiteSmoke"
 +
| [https://pl.wiki.bibliotekaaik.pl/view/Kategoria:Praca_socjalna '''Praca socjalna''']
 +
 
 +
|- style="background-color:WhiteSmoke"
 +
| [https://pl.wiki.bibliotekaaik.pl/view/Kategoria:Psychologia '''Psychologia''']
 +
 
 +
|- style="background-color:WhiteSmoke"
 +
| [https://pl.wiki.bibliotekaaik.pl/view/Kategoria:Turystyka_i_rekreacja '''Turystyka i rekreacja''']
 +
 
 +
|- style="background-color:WhiteSmoke"
 +
| [https://pl.wiki.bibliotekaaik.pl/view/Kategoria:Zarz%C4%85dzanie_i_nowe_technologie_w_sferze_publicznej '''Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej''']
 +
 
 +
|}
 +
</div>
 +
 
 +
<!-- ****************************** -->
 +
<!-- ******BIBLIOTEKI KRAKÓW******* -->
 +
<!-- ****************************** -->
 +
 
 +
<div style="float: right; width: 49%;">
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ <span style="font-size: 120%">Polecane biblioteki naukowe w Krakowie</span>
 +
|- style="background-color:WhiteSmoke"
 +
| '''[[Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie]]:''' [https://www.rajska.info/ Strona internetowa] | [https://katalog.rajska.info/catalog Katalog]
 +
 
 +
|- style="background-color:OldLace"
 +
| '''[[Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego]]:''' [http://bg.up.krakow.pl/ Strona internetowa] | [https://katalogup.cyfronet.pl/search/query?theme=up Katalog] | [http://bgbase.up.krakow.pl//biblio/bibliografia/index.php?base=edu EDUKATOR - Naukowa Multidziedzinowa Baza Danych UP]
 +
 
 +
|- style="background-color:WhiteSmoke"
 +
| '''[[Biblioteka Jagiellońska]]:''' [https://bj.uj.edu.pl/ Strona internetowa] | [https://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/search/query?theme=system Katalog] | [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa] | [https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/ Repozytorium UJ] | [https://bj.uj.edu.pl/biogramy Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej]
 +
 
 +
|- style="background-color:OldLace"
 +
| '''[[Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka]]''': [http://www.pbw.edu.pl/ Strona internetowa] | [https://pbw.edu.pl//cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo2_search.p?R=1&IDBibl=72&ID1=DNOFLIJMQMGNFDHHLRNM&ln=pl Katalog] | [https://pbw.edu.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo2_search.p?ID1=DNOFLJDMQMGNFDHHLKHGEDCBICQOL&ln=pl Baza artykułów z czasopism]
 +
 
 +
|- style="background-color:WhiteSmoke"
 +
| '''[[Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie]]''': [http://biblioteka.upjp2.edu.pl/ Strona internetowa] | [https://chamo.bj.uj.edu.pl/upjp2/search/query?theme=system Katalog] | [http://bc.upjp2.edu.pl/dlibra Biblioteka Cyfrowa UPJP II]
 +
|}
 +
</div>
 +
 
 +
<!-- ****************************** -->
 +
<!-- *******PUSTA PRZESTRZEŃ******* -->
 +
<!-- ****************************** -->
 +
<div style="float: left; width: 100%;">
 +
 
 +
== Aktualizacje ==
 +
<!-- Najnowsze u góry -->
 +
<!-- schemat: średnik/dwukropek -->
 +
 
 +
; 2021-07-01, czwartek
 +
: eBooks™ Open Access Monograph Collection - nowa kolekcja na platformie [[EBSCO]]
 +
 
 +
; 2021-06-21, poniedziałek
 +
: [[CEJSH]]
 +
 
 +
; 2021-06-18, piątek
 +
: [[BazEkon]]
 +
 
 +
; 2021-06-16, środa
 +
: Nowa platforma pełnotekstowa: [[Biblioteka Nauki]]
 +
 
 +
; 2020-05-06, środa
 +
: Nowy dostęp testowy: [https://portal.bibliotekaaik.pl/node/249 Cambridge University Press] - trwa do 31 maja br.
 +
 
 +
; 2020-04-29, środa
 +
: Nowy dostęp testowy: [[Historical Abstracts with Full Text]] - trwa do 30 czerwca br.
 +
 
 +
; 2020-04-21, wtorek
 +
: Nowy dostęp testowy: [[MIT Press Direct]] - trwa do 31 maja br.
 +
 
 +
; 2020-04-16, czwartek
 +
: Nowy dostęp testowy: [[Religion & Philosophy Ebook Subscription]] - trwa do 6 czerwca br.
 +
 
 +
; 2020-04-10, piątek
 +
: Nowe dostępy testowe: [[Philosophy Collection (ProQuest)]] oraz [[ProQuest One Literature]] - trwają do 8 czerwca br.
 +
 
 +
; 2020-04-09, czwartek
 +
: Nowy dostęp testowy: [[APA PsycArticles]], [[APA PsycBooks]], [[APA PsycExtra]], [[APA PsycInfo]], [[APA PsycTests]] - trwa do 8 maja br.
 +
 
 +
; 2020-04-07, wtorek
 +
: Nowy dostęp testowy: [[EBook Subscription Harvard Business Publishing Collection]] - trwa do 31 maja br.
 +
 
 +
; 2020-04-06, poniedziałek
 +
: Zdalny dostęp do e-zasobów został uproszczony po uruchomieniu HAN. Więcej na [https://portal.bibliotekaaik.pl/tag.67.han.html portalu].
 +
 
 +
; 2020-03-31, wtorek
 +
: W okresie pandemii wydawcy i producenci baz poszerzają dostęp do swoich zasobów. Więcej na ten temat w artykule [[Oferta wydawców w okresie pandemii]].
 +
 
 +
; 2020-03-17, wtorek
 +
: Rozpoczynamy aktualizację Bazy Wiedzy z myślą o pracy w najbliższych tygodniach.
 +
 
 +
 
 +
</div>

Latest revision as of 17:05, 1 July 2021


Baza Wiedzy to przestrzeń, w której gromadzimy informacje przydatne w studiowaniu - przede wszystkim źródła informacji wybrane pod kątem kierunków prowadzonych w AIK. Przygotowaliśmy opisy baz danych, encyklopedii i słowników (internetowych i papierowych), bibliotek naukowych a także portali dziedzinowych i serwisów społecznościowych przydatnych w pracy naukowej oraz w trakcie studiów.


Co zawiera Baza Wiedzy

W Bazie Wiedzy znajdują się opisy i linki do:

  • najbardziej przydatnych baz danych - bibliograficznych i pełnotekstowych, specjalistycznych i ogólnych,
  • encyklopedii oraz baz biograficznych,
  • znaczących bibliotek naukowych w Krakowie, gromadzących zasoby związane z kierunkami na naszej uczelni,
  • serwisów społecznościowych dla naukowców i pasjonatów, ułatwiających komunikację i promowanie własnego dorobku.
Jak szukać

Aby znaleźć odpowiednią bazę należy:

  • wybrać opis z tabeli baz wielodziedzinowych i dziedzinowych poniżej,
  • wybrać z LISTY KATEGORII odpowiednią dziedzinę lub typ bazy,
  • wpisując nawę kierunku w oknie wyszukiwania,
  • wpisując pełną nazwę bazy w oknie wyszukiwania.
Źródła informacji według rodzaju i zakresu
Bazy bibliograficzne: BazHum | Bibliografia Bibliografii Polskich | Bibliografia Zawartości Czasopism | Katalog on-line Bibliotek SWPS, WSNHiD i IP PAN | NUKAT (Narodowy Uniwersalny KATalog) | OAIster | Przewodnik Bibliograficzny | SYMPOnet
Bazy bibliograficzno-pełnotekstowe: BazEkon | CEJSH
Bazy pełnotekstowe: Agregator CEON (Agregator Centrum Otwartej Nauki) | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) | Biblioteka Nauki | DOAB (Directory of Open Access Books) | DOAJ (Directory of Open Access Journals) | OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) | Otwórz Książkę | Paperity | Repozytorium CEON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki) | IBUK libra
Wirtualna Biblioteka Nauki: EBSCO | Elsevier | Science i Nature | Springer | Wiley | Scopus | Web of Science | SciVal | InCites
Bazy biograficzne: Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej | Polski Słownik Biograficzny (PSB) | IPSB (Internetowy Polski Słownik Biograficzny) | Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 (Online-Edition)
Biblioteki i archiwa cyfrowe: Europeana | Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) | Narodowe Archiwum Cyfrowe on-line
Encyklopedie i słowniki: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995 | Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku | Powszechna encyklopedia filozofii
Serwisy naukowe: Academia.edu | Infona | ORCID (Open Researcher and Contributor ID) | ResearchGate | ResearcherID


Źródła informacji według kierunków studiów
Administracja i polityka publiczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filologia angielska
Filozofia
Kulturoznawstwo
Nauki o polityce
Pedagogika
Praca socjalna
Psychologia
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej


Polecane biblioteki naukowe w Krakowie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie: Strona internetowa | Katalog
Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego: Strona internetowa | Katalog | EDUKATOR - Naukowa Multidziedzinowa Baza Danych UP
Biblioteka Jagiellońska: Strona internetowa | Katalog | Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa | Repozytorium UJ | Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka: Strona internetowa | Katalog | Baza artykułów z czasopism
Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: Strona internetowa | Katalog | Biblioteka Cyfrowa UPJP II

Aktualizacje

2021-07-01, czwartek
eBooks™ Open Access Monograph Collection - nowa kolekcja na platformie EBSCO
2021-06-21, poniedziałek
CEJSH
2021-06-18, piątek
BazEkon
2021-06-16, środa
Nowa platforma pełnotekstowa: Biblioteka Nauki
2020-05-06, środa
Nowy dostęp testowy: Cambridge University Press - trwa do 31 maja br.
2020-04-29, środa
Nowy dostęp testowy: Historical Abstracts with Full Text - trwa do 30 czerwca br.
2020-04-21, wtorek
Nowy dostęp testowy: MIT Press Direct - trwa do 31 maja br.
2020-04-16, czwartek
Nowy dostęp testowy: Religion & Philosophy Ebook Subscription - trwa do 6 czerwca br.
2020-04-10, piątek
Nowe dostępy testowe: Philosophy Collection (ProQuest) oraz ProQuest One Literature - trwają do 8 czerwca br.
2020-04-09, czwartek
Nowy dostęp testowy: APA PsycArticles, APA PsycBooks, APA PsycExtra, APA PsycInfo, APA PsycTests - trwa do 8 maja br.
2020-04-07, wtorek
Nowy dostęp testowy: EBook Subscription Harvard Business Publishing Collection - trwa do 31 maja br.
2020-04-06, poniedziałek
Zdalny dostęp do e-zasobów został uproszczony po uruchomieniu HAN. Więcej na portalu.
2020-03-31, wtorek
W okresie pandemii wydawcy i producenci baz poszerzają dostęp do swoich zasobów. Więcej na ten temat w artykule Oferta wydawców w okresie pandemii.
2020-03-17, wtorek
Rozpoczynamy aktualizację Bazy Wiedzy z myślą o pracy w najbliższych tygodniach.