Strona główna

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search


Baza Wiedzy to przestrzeń, w której gromadzimy informacje przydatne w studiowaniu - przede wszystkim źródła informacji wybrane pod kątem kierunków prowadzonych w UIK. Przygotowaliśmy opisy baz danych, encyklopedii i słowników (internetowych i drukowanych), bibliotek naukowych a także portali dziedzinowych i serwisów społecznościowych przydatnych w pracy naukowej oraz w trakcie studiów.


Co zawiera Baza Wiedzy

W Bazie Wiedzy znajdują się opisy i linki do:

  • najbardziej przydatnych baz danych - bibliograficznych i pełnotekstowych, specjalistycznych i ogólnych,
  • encyklopedii oraz baz biograficznych,
  • znaczących bibliotek naukowych w Krakowie, gromadzących zbiory i zasoby związane z kierunkami na naszej Uczelni,
  • serwisów społecznościowych dla naukowców i pasjonatów, ułatwiających komunikację i promowanie własnego dorobku.
Jak szukać

Aby znaleźć odpowiednią bazę należy:

  • wybrać opis z tabeli baz wielodziedzinowych i dziedzinowych poniżej,
  • wybrać z LISTY KATEGORII odpowiednią dziedzinę lub typ bazy,
  • wpisując nawę kierunku w oknie wyszukiwania,
  • wpisując pełną nazwę bazy w oknie wyszukiwania.
Źródła informacji według rodzaju i zakresu
Bazy bibliograficzne: BazHum | Bibliografia Bibliografii Polskich | Bibliografia Zawartości Czasopism | Katalog on-line Bibliotek SWPS, WSNHiD i IP PAN | NUKAT (Narodowy Uniwersalny KATalog) | OAIster | Przewodnik Bibliograficzny | SYMPOnet
Bazy bibliograficzno-pełnotekstowe: BazEkon | CEJSH
Bazy pełnotekstowe: Agregator CEON (Agregator Centrum Otwartej Nauki) | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) | Biblioteka Nauki | DOAB (Directory of Open Access Books) | DOAJ (Directory of Open Access Journals) | OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) | Otwórz Książkę | Paperity | Repozytorium CEON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki) | IBUK libra
Wirtualna Biblioteka Nauki: EBSCO | Elsevier | Science i Nature | Springer | Wiley | Scopus | Web of Science | SciVal | InCites
Bazy biograficzne: Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej | Polski Słownik Biograficzny (PSB) | IPSB (Internetowy Polski Słownik Biograficzny) | Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 (Online-Edition)
Biblioteki i archiwa cyfrowe: Europeana | Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) | Narodowe Archiwum Cyfrowe on-line
Encyklopedie i słowniki: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995 | Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku | Powszechna encyklopedia filozofii
Serwisy naukowe: Academia.edu | Infona | ORCID (Open Researcher and Contributor ID) | ResearchGate | ResearcherID
Dane badawcze: RepOD (Repozytorium Otwartych Danych)‎‎ | RDS (Repozytorium Danych Społecznych)‎‎ | Archiwum Danych Jakościowych (ADJ)‎‎ | Polskie Archiwum Danych Społecznych (PADS)‎‎


Źródła informacji według kierunków studiów
Administracja i polityka publiczna
Arteterapia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filologia angielska
Filozofia
Kulturoznawstwo
Logopedia
Nauki o polityce
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Praca socjalna
Psychologia
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych


Polecane biblioteki naukowe w Krakowie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie: Strona internetowa | Katalog
Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego: Strona internetowa | Katalog | EDUKATOR - Naukowa Multidziedzinowa Baza Danych UP
Biblioteka Jagiellońska: Strona internetowa | Katalog | Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa | Repozytorium UJ | Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka: Strona internetowa | Katalog | Baza artykułów z czasopism
Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: Strona internetowa | Katalog | Biblioteka Cyfrowa UPJP II

Aktualizacje

2021-10-26, wtorek
Wydawcy naukowi i open access‎‎
2021-10-25, poniedziałek
RepOD (Repozytorium Otwartych Danych)‎‎
RDS (Repozytorium Danych Społecznych)‎‎
Polskie Archiwum Danych Społecznych (PADS)‎‎
Archiwum Danych Jakościowych (ADJ)‎‎
2021-07-01, czwartek
eBooks™ Open Access Monograph Collection - nowa kolekcja na platformie EBSCO
2021-06-21, poniedziałek
CEJSH
2021-06-18, piątek
BazEkon
2021-06-16, środa
Nowa platforma pełnotekstowa: Biblioteka Nauki
2020-05-06, środa
Nowy dostęp testowy: Cambridge University Press - trwa do 31 maja br.
2020-04-29, środa
Nowy dostęp testowy: Historical Abstracts with Full Text - trwa do 30 czerwca br.
2020-04-21, wtorek
Nowy dostęp testowy: MIT Press Direct - trwa do 31 maja br.
2020-04-16, czwartek
Nowy dostęp testowy: Religion & Philosophy Ebook Subscription - trwa do 6 czerwca br.
2020-04-10, piątek
Nowe dostępy testowe: Philosophy Collection (ProQuest) oraz ProQuest One Literature - trwają do 8 czerwca br.
2020-04-09, czwartek
Nowy dostęp testowy: APA PsycArticles, APA PsycBooks, APA PsycExtra, APA PsycInfo, APA PsycTests - trwa do 8 maja br.
2020-04-07, wtorek
Nowy dostęp testowy: EBook Subscription Harvard Business Publishing Collection - trwa do 31 maja br.
2020-04-06, poniedziałek
Zdalny dostęp do e-zasobów został uproszczony po uruchomieniu HAN. Więcej na portalu.
2020-03-31, wtorek
W okresie pandemii wydawcy i producenci baz poszerzają dostęp do swoich zasobów. Więcej na ten temat w artykule Oferta wydawców w okresie pandemii.
2020-03-17, wtorek
Rozpoczynamy aktualizację Bazy Wiedzy z myślą o pracy w najbliższych tygodniach.