Strona główna

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search


Baza Wiedzy to przestrzeń, w której gromadzimy informacje przydatne w studiowaniu - przede wszystkim źródła informacji wybrane pod kątem kierunków prowadzonych w AIK. Przygotowaliśmy opisy baz danych, encyklopedii i słowników (internetowych i papierowych), bibliotek naukowych a także portali dziedzinowych i serwisów społecznościowych przydatnych w pracy naukowej oraz w trakcie studiów.


Co zawiera Baza Wiedzy

W Bazie Wiedzy znajdują się opisy i linki do:

  • najbardziej przydatnych baz danych - bibliograficznych i pełnotekstowych, specjalistycznych i ogólnych,
  • encyklopedii oraz baz biograficznych,
  • znaczących bibliotek naukowych w Krakowie, gromadzących zasoby związane z kierunkami na naszej uczelni,
  • serwisów społecznościowych dla naukowców i pasjonatów, ułatwiających komunikację i promowanie własnego dorobku.
Jak szukać

Aby znaleźć odpowiednią bazę należy:

  • wybrać opis z tabeli baz wielodziedzinowych i dziedzinowych poniżej,
  • wybrać z LISTY KATEGORII odpowiednią dziedzinę lub typ bazy,
  • wpisując nawę kierunku w oknie wyszukiwania,
  • wpisując pełną nazwę bazy w oknie wyszukiwania.
Bazy wielodziedzinowe i strony internetowe dla nauki
Bazy bibliograficzne: BazHum | Bibliografia Bibliografii Polskich | Bibliografia Zawartości Czasopism | Katalog on-line Bibliotek SWPS, WSNHiD i IP PAN | NUKAT (Narodowy Uniwersalny KATalog) | OAIster | Przewodnik Bibliograficzny | SYMPOnet
Bazy pełnotekstowe: Agregator CEON (Agregator Centrum Otwartej Nauki) | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) | DOAB (Directory of Open Access Books) | DOAJ (Directory of Open Access Journals) | OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) | Otwórz Książkę | Paperity | Repozytorium CEON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki) | IBUK libra
Wirtualna Biblioteka Nauki: EBSCO | Elsevier | Science i Nature | Springer | Wiley | Scopus | Web of Science | SciVal | InCites
Bazy biograficzne: Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej | Polski Słownik Biograficzny (PSB) | IPSB (Internetowy Polski Słownik Biograficzny) | Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 (Online-Edition)
Biblioteki i archiwa cyfrowe: Europeana | Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) | Narodowe Archiwum Cyfrowe on-line
Encyklopedie i słowniki: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995 | Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku | Powszechna encyklopedia filozofii
Serwisy naukowe: Academia.edu | Infona | ORCID (Open Researcher and Contributor ID) | ResearchGate | ResearcherID


Bazy według kierunków studiów
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: Artykuły z Gazet i Tygodników Polskich | Bibliografia Zawartości Czasopism | Bibliografia zawartości czasopism drugiego obiegu | Czasopisma polskie niezależne 1976-1990 | DICTA - Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń | EUscreen | Historical Jewish Press | Katalog on-line Bibliotek SWPS, WSNHiD i IP PAN | Narodowe Archiwum Cyfrowe on-line | Portal TVP.pl | Raporty CBOS | Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia | Watch Docs
Filologia angielska: CELT (The Corpus of Electronic Texts) | Chronicling America (Historic American Newspapers) | Early English Books Online Text Creation Partnership (EEBO-TCP) | EThOS (Electronic Theses Online Service) | The Dictionary of Welsh Biography | Folger Shakespeare Library |NerthusV3. Online Lexical Database of Old English | REVEAL (Read and View English & American Literature) | RICORSO: Authors AZ | Sources: A National Library of Ireland database for Irish research | The British National Bibliography (BNB)
Filozofia: Archiwum Instytutu Myśli Józefa Tischnera | Bibliografia filozofii polskiej | Bibliografia Teologii Moralnej i Etyki | Bibliografie Józefa Tischnera | Biblioteka Karola Darwina | Cyfrowe Archiwum Szkoły Lwowsko-Warszawskiej | DICTA - Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń | Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych (EBNT) | ETHICSWEB (bibliographic database) | Filozofia jezuitów w Polsce | Nietzsche Source | Polska Bibliografia Antyku Chrześcijańskiego | Powszechna encyklopedia filozofii | Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) | Władysław Tatarkiewicz - nagrania dźwiękowe
Kulturoznawstwo oraz Turystyka i rekreacja: ADAPTER | BazHum | Bibliografia Historii Europy Środkowowschodniej | Bibliografia Etnografii Polskiej | Cyfrowe Muzeum Starego Teatru | FilmPolski.pl (internetowa baza filmu polskiego) | Google Arts & Culture | Historical Jewish Press | NINATEKA | Narodowe Archiwum Cyfrowe on-line | PAUart | Portal TVP.pl | Centralna Biblioteka Górska PTTK | Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia | Watch Docs
Pedagogika, Psychologia oraz Praca socjalna: Baza Bibliograficzna on-line Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu | Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych (BIBE) | Bibliografia z Zakresu Historii i Krytyki Literatury dla Dzieci, Bibliotekarstwa i Czytelnictwa Dziecięcego | EDUKACJA - Baza Bibliograficzna Artykułów z Czasopism | Edukator | Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku | ERIC | Eurydice | Pedagog | Problemy Niepełnosprawnych | UNESDOC
Administracja i polityka publiczna, Nauki o polityce oraz Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej: "Analizy i Opinie" Instytutu Spraw Publicznych | Analizy PISM | Artykuły z Wybranych Czasopism - baza bibliograficzna Biblioteki Sejmowej | Baza Artykułów Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych | Centralne Repozytorium Informacji Publicznej | Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej | Dzienniki Urzędowe | Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) | Katalog on-line Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych | Raporty CBOS


Polecane biblioteki naukowe w Krakowie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie: Strona internetowa | Katalog
Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego: Strona internetowa | Katalog | EDUKATOR - Naukowa Multidziedzinowa Baza Danych UP
Biblioteka Jagiellońska: Strona internetowa | Katalog | Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa | Repozytorium UJ | Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka: Strona internetowa | Katalog | Baza artykułów z czasopism
Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: Strona internetowa | Katalog | Biblioteka Cyfrowa UPJP II

Aktualizacje

2020-03-31, wtorek
W okresie pandemii wydawcy i producenci baz poszerzają dostęp do swoich zasobów. Więcej na ten temat w artykule Oferta wydawców w okresie pandemii.
2020-03-17, wtorek
Rozpoczynamy aktualizację Bazy Wiedzy z myślą o pracy w najbliższych tygodniach.