"Analizy i Opinie" Instytutu Spraw Publicznych

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

"Analizy i Opinie" Instytutu Spraw Publicznych

Instytut Spraw Publicznych jest niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym prowadzącym badania oraz tworzącym ekspertyzy i rekomendacje dotyczące podstawowych kwestii życia publicznego.

Na stronach internetowych ISP dostępne są „Analizy i Opinie" - kilkustronicowe analizy dotyczące istotnych dla Polski tematów wraz z konkretnymi politycznymi rozwiązaniami.

Więcej

"Analizy i Opinie" są dostępne w postaci plików *.pdf.

Dostęp

Zobacz też: