Artykuły z Wybranych Czasopism - baza bibliograficzna Biblioteki Sejmowej

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Artykuły z Wybranych Czasopism to bibliograficzna baza Biblioteki Sejmowej, zawierająca opisy artykułów z wybranych czasopism polskich. W bazie rejestrowane są jedynie te artykuły o tematyce politycznej, prawno-ustrojowej, gospodarczej i społecznej, które zespół tworzący bazę uznał za odpowiadające typowym potrzebom informacyjnym użytkowników Biblioteki Sejmowej.

Dostęp

Więcej

Kiedy warto skorzystać?

  • przygotowując bibliografię artykułów o tematyce politycznej, prawno-ustrojowej, gospodarczej i społecznej i in.

Zobacz też: