BazHum

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

BazHum to bibliograficzna baza danych rejestrująca zawartość polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocnicznych. Projekt jest realizowany przez Muzeum Historii Polski we współpracy z innymi instytucjami naukowymi.

W obecnej postaci BazHum gromadzi rozprawy, artykuły, artykuły recenzyjne i inne drobne teksty opublikowane w wybranych polskich czasopismach historycznych oraz w niektórych czasopismach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Każdy rejestrowany w bazie tytuł czasopisma jest opracowywany od początku ukazywania się do numerów bieżących.

Artykuły z wybranych czasopism są dostępne w całości w postaci plików *.pdf. Lista czasopism indeksowanych w bazie ulega stopniowemu poszerzaniu.

BazHum promuje dorobek polskiej myśli humanistycznej i społecznej; ma na celu utworzenie reprezentatywnej kolekcji tekstów naukowych i dydaktycznych.

Dostęp

Kiedy warto skorzystać?

  • gromadząc literaturę, np. z historii wychowania, historii państwowości, idei politycznych i in.

Zobacz też: