Baza Bibliograficzna on-line Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Baza Bibliograficzna on-line Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu to de facto dwie bazy zawierające opisy bibliograficzne artykułów z ok. 100 czasopism pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i metodycznych, głównie tych, których nie uwzględnia Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteki Narodowej.

Bazy stanowią źródło informacji bibliograficznej z zakresu edukacji, teorii i praktyki pedagogicznej, metodyki poszczególnych przedmiotów nauczania, psychologii, socjologii i nauk pokrewnych.

Bazy rejestrują publikacje od 1998 r., przy czym baza za lata 1998-2010 jest zamknięta (obecnie zawiera ponad 18 tysięcy opisów), zaś jej kontynuacja (od 2011) jest aktualizowana na bieżąco.

Dostęp

Kiedy warto skorzystać?

  • przygotowując bibliografię artykułów z pedagogiki i dziedzin pokrewnych

Zobacz też: