Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych (BIBE)

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych (BIBE) to baza danych Instytutu Badań Edukacyjnych, rejestrująca szeroko rozumiane badania edukacyjne.

Zawiera opis badań prowadzonych w obrębie różnych dyscyplin naukowych - od psychologii, pedagogiki czy socjologii, po ekonomię, prawo i nauki polityczne. Ma objąć swoim zasięgiem również badania prowadzone w obrębie dydaktyk przedmiotowych.

Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na:

  • zawężanie wyników ze względu na Status badania (planowane, w trakcie realizacji, zakończone), Zakres czasowy projektu (od 1988) czy Typu (międzynarodowe, cykliczne, podłużne, ewaluacyjne).

Dostęp

Zobacz też: