Bibliografia Bibliografii Polskich

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Bibliografia Bibliografii Polskich rejestruje bibliografie wszystkich typów: ogólne, dziedzin i zagadnień, regionalne i lokalne, osobowe (instytucji, zespołów osobowych i osób indywidualnych), zawartości poszczególnych czasopism. W Bibliografii Bibliografii Polskich uwzględniane są spisy bibliograficzne, przeglądy bibliograficzne autorów polskich wydane w kraju i za granicą, autorów zagranicznych opublikowane w Polsce, autorów zagranicznych wydane za granicą tematycznie związane z Polską lub wykazujące piśmiennictwo polskie; bibliografie piśmiennictwa drukowanego (m.in. spisy rękopisów, starych druków, archiwaliów, nut, map, rycin, plakatów, przepisów i aktów prawnych i normatywnych, norm, patentów), mikrofilmów i nagrań dźwiękowych, dysertacji oraz baz danych bibliograficznych; bibliografie dokumentów audiowizualnych i in.

W roku 2005 wydano dwutomową Bibliografię bibliografii polskich 1971-1985 (oprac. Teresa Pawlikowa, Marzena Przybysz; Biblioteka Narodowa), niestety nasza Biblioteka jej nie posiada, ale dane w niej zawarte są dostępne on-line w formie bazy danych (szczegóły doboru materiału). Kolejne roczniki Bibliografii Bibliografii Polskich były wydawane drukiem już w cyklu rocznym - ostatni tom w wersji papierowej ukazał się w roku 2009 (bibliografia za 2007), od 2010 publikacja dostępna jest wyłącznie w postaci pliku *.pdf (do pobrania ze strony internetowej Biblioteki Narodowej).

On-line jest dostępna także baza danych (1995- ) aktualizowana co kwartał (szczegóły doboru materiału). Baza daje możliwość wyszukiwania i przeglądania danych na kilka sposobów, m.in. według indeksu haseł przedmiotowych, słów w tytule.

Lokalizacja w naszej Bibliotece

Nasza Biblioteka posiada tylko kilka tomów Bibliografii bibliografii polskich; można je wyszukać w katalogu on-line.

Wszystkie roczniki posiada m.in. Biblioteka Jagiellońska (są dostępne w Oddziale Informacji Naukowej).

Dostęp

Kiedy warto skorzystać?

  • przygotowując się do opracowania jakiegoś tematu warto sprawdzić, czy ktoś przed nami nie opracował już bibliografii na podobny temat, a nawet ten sam, ale obejmujący np. inny zasięg chronologiczny itp.