Bibliografia zawartości czasopism drugiego obiegu

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Bibliografia zawartości czasopism drugiego obiegu

Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego prowadzą działania zmierzające do opracowania Bibliografii zawartości czasopism drugiego obiegu obejmującej najważniejsze tytuły prasowe niezależnego obiegu wydawniczego z lat 1976-1989.

W pierwszym etapie projektu w bibliografii uwzględniono trzy ważne tytuły czasopism publikowane w Warszawie w latach 1982-1989 zawierające wiele informacji dotyczących życia codziennego pod rygorami stanu wojennego i bezpośrednio po nim, aż do 1989 r., szczególnie szykan i represji stosowanych wobec obywateli PRL przez komunistyczne państwo: Prawo i Bezprawie, Praworządność, Tygodnik Mazowsze.

W roku 2011 podjęto działania zmierzające do opracowania dwóch kolejnych tytułów: Paragrafu (pisma Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność w Krakowie, 1986-1989) oraz Z Dnia na Dzień (serwisu informacyjnego Regionalnej Komisji Solidarności we Wrocławiu z okresu od 13 XII 1981 do marca 1984 - część 1).

Dostęp

Zobacz też: