Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego - instytucja działająca przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Gromadzi przede wszystkim zasoby przydatne dla naukowców, studentów oraz osób zatrudnionych w placówkach edukacyjnych. Misją biblioteki jest odpowiadanie na potrzeby swoich użytkowników, umożliwiając im dostęp do bogatego zasobu treści. Biblioteka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt elektroniczny i udostępnia swoim użytkownikom komputery z wolnym dostępem do internetu, skanery oraz drukarki. Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego stara się wychodzić naprzeciw potrzebom swoich użytkowników, stając się nowoczesnym miejscem, gdzie studenci, naukowcy, nauczyciele oraz wszyscy zainteresowani uzyskają potrzebne im informacje.

Lokalizacja

Biblioteka mieści się w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek-piątek: 9:00-19:00
 • sobota: 9:00-15:00

Adres: Ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Dojazd do Biblioteki:

 • przystanek: Uniwersytet Pedagogiczny
  • linie autobusowe: 102, 664, 704, 713
 • przystanek: Miasteczko Studenckie AGH
  • linie autobusowe: 102, 114, 139, 159, 173, 208, 501, 511, 601, 611
 • przystanek: Biprostal
  • linie autobusowe: 102, 144, 194, 664, 704, 713

Budynek jest otwarty dla wszystkich, nie trzeba posiadać żadnej przepustki czy legitymacji. Przy jednorazowym korzystaniu z zasobów czytelni należy wpisać się u bibliotekarza dyżurującego (wystarczy podać swój status, np. student, pracownik, bez podawania imienia i nazwiska).

 • Parter – Wypożyczalnia, Informatorium, Czytelnia Główna
 • Poziom -1 – Czytelnia czasopism (zejście obok schodów przy portierni)
 • Biblioteki wydziałowe znajdują się na korytarzach instytutów.

Konto biblioteczne

Czytelnia

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu, w Czytelni Głównej lub w Czytelni Czasopism, posiada każdy użytkownik. Wymagane jest pozostawienie u dyżurującego bibliotekarza dowodu tożsamości lub karty bibliotecznej. Stali użytkownicy biblioteki, korzystający z materiałów na miejscu, mogą wyrobić sobie kartę czytelnika (na podobnych zasadach, co kartę biblioteczna, ale bez prawa do wypożyczeń), pozwalającą na swobodne korzystanie z wszystkich zasobów na miejscu oraz wykorzystania sprzętu komputerowego do pracy własnej.

Książki w czytelni są udostępniane na zasadach wolnego dostępu. Księgozbiór z magazynów należy zamówić przez katalog elektroniczny lub wypełniając rewers.

Wypożyczalnia

Możliwość wypożyczania książek zależna jest od posiadania karty bibliotecznej. Aby otrzymać taką kartę należy okazać dowód osobisty oraz jednego z poniższych dokumentów w zależności od typu użytkownika:

 • Studenci Ignatianum – indeks z aktualnym wpisem na rok akademicki lub legitymacja z aktualnym hologramem. Uzyskanie konta jest bezpłatne, jeśli student posiada ważną legitymację z kodem kreskowym.
 • Pracownicy naukowi Ignatianum instytucji kulturalno-oświatowych w Krakowie i gminach ościennych – legitymacja służbowa lub dokument stwierdzający status pracownika.
 • Pracownicy instytucji kulturalno-oświatowych w Krakowie i gminach ościennych – poręczenie zakładu pracy na formularzu wydanym przez Bibliotekę Główną (Formularz).
 • Inni (z zewnątrz) – w przypadku chęci wypożyczania, należy uzyskać zgodę dyrektora biblioteki oraz dokonać wpłaty kaucji za książkę wynoszącą 100 zł od egzemplarza w kasie uczelnianej.

Koszt karty bibliotecznej wynosi 5 zł, a za każde przedłużenie konta w kolejnych latach 3 zł. Każde konto biblioteczne ważne jest do końca roku akademickiego.

Zamawianie książek odbywa się poprzez katalog elektroniczny (dla osób posiadających kartę biblioteczną) lub po wypełnieniu rewersu. Nie wszystkie zbiory zostały wprowadzone do elektronicznej wersji katalogu, dlatego na korytarzu dostępny jest tradycyjny katalog kartkowy, aby skorzystać z książek z tego katalogu należy wypełnić specjalny 3-częściowy rewers. Czas trwania zamówienia wynosi około 1 godziny.

W Bibliotece Uniwersytetu Pedagogicznego przewiduje się 2 prolongaty dla studentów innych uczelni, pracowników spoza UP oraz osób z zewnątrz, wypożyczających książki do domu.

Nie można rezerwować książek.

Biblioteki wydziałowe

Korzystanie z bibliotek wydziałowych wymaga osobnego zapisu. Nie są one połączone z systemem bibliotecznym, ale wspólny katalog rejestruje książki znajdujące się w nich.

Zbiory z bibliotek wydziałowych udostępniane są tylko na miejscu.

Oferta

 • Dostęp do publikacji elektronicznych na platformie Ibuk Libra. Uzyskanie kodu możliwe jest dla osób posiadających aktywne konto biblioteczne. Aby uzyskać dostęp do posiadanych przez Bibliotekę publikacji należy:
  • złożyć odpowiedni formularz w Oddziale Informacji Naukowej,
  • wykonać czynności zgodnie z instrukcją, która przekazana zostanie drogą mailową na adres podany w formularzu.
 • Dostęp do baz pełnotekstowych i e-czasopism. Aby uzyskać dostęp do baz z domu należy:
  • upewnić się, że posiada się aktualne konto biblioteczne, następnie złożyć formularz w Oddziale Informacji Naukowej - dalsza instrukcja przekazana zostanie drogą mailową na adres podany w formularzu.
 • Dostęp do skanera i możliwość kserowania.
 • Pracownia komputerowa dostępna dla wszystkich.

Linki

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Katalog BGUP

EDUKATOR – Naukowa Multimedialna Baza Danych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie