Centralna Biblioteka Górska PTTK

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Centralna Biblioteka Górska PTTK prowadzona przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK gromadzi i udostępnia materiały z zakresu turystyki i krajoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki górskiej.

Biblioteka liczy ponad 37 000 druków zwartych, 8353 czasopism i wydawnictw ciągłych (ponad 1490 tytułów) oraz około 2500 map.

Dostępna jest elektroniczna wersja katalogu Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK, licząca blisko 19500 tytułów (ok. 75% księgozbioru Biblioteki). Katalog ten może być przydatnym narzędziem przy gromadzeniu informacji i bibliografii z zakresu turystyki i rekreacji.

Biblioteka mieści się w budynku Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK przy ul. Jagiellońska 6 w Krakowie.

Korzystać z Biblioteki może każdy po wypełnieniu rewersów, uzyskując zbiory do wglądu na miejscu. W bibliotece istnieje możliwość wykonywania ksero (materiały wydane po 1945 roku) oraz skanów.

Dostęp