Cyfrowe Muzeum Starego Teatru

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Cyfrowe Muzeum Starego Teatru w Krakowie tworzą zdigitalizowane materiały z Archiwum i Muzeum Starego Teatru, Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie (archiwalia z sezonów od 1946/47 do 1954/55) oraz ze zbiorów twórców przedstawień związane z historią Starego Teatru w Krakowie.

Znajdujemy tutaj m.in. zdjęcia z przedstawień i prób, projekty dekoracji i kostiumów, plakaty i afisze z lat 1945-2014, kostiumy teatralne z lat 1956-2009 i inne dokumenty związane z historią Teatru Krakowskiego oraz ryciny i zdjęcia dokumentujące historię Teatru Krakowskiego oraz budynku przy placu Szczepańskim w latach 1781-1906.

Materiały tworzące Cyfrowe Muzeum zostały wykorzystane przy tworzeniu Interaktywnego Muzeum/Centrum Edukacji Teatralnej w Starym Teatrze.

Udostępniane materiały stanowią cenny materiał badawczy dla zainteresowanych historią teatru, kulturoznawców i in.

Dostęp

Zobacz też