DICTA - Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Baza DICTA - Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń jest dostępna publicznie w Internecie.

Dostęp

Baza stanowi elektroniczne opracowanie publikacji:

Dicta : Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń : Z indeksem osobowym i tematycznym / Zebrał, oprac. i zred. Czesław Michalunio. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2004. – 745, [7] s. ; 24 cm. – Indeks osobowy s. 691-702. – Indeks tematyczny s. 703-744. – Bibliogr. s. 745-746. – ISBN 83-7318-344-2 (WAM). – ISBN 83-89631-15-6 (IGNATIANUM)

Zawiera ok. 10 000 haseł - sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń. Umożliwia wyszukiwanie poprzez całe hasła oraz przez ich fragmenty (zarówno w języku polskim i łacińskim), tematykę haseł oraz twórcę lub przekaziciela danego powiedzenia.

Wyszukiwanie informacji odbywa się za pomocą indeksów:

  • dictum latinum - zawiera pełne hasła łacińskie

służy do wyszukiwania haseł, gdy znany jest ich początek

  • dictum polonum - zawiera pełne hasła polskie

służy do wyszukiwania haseł, gdy znany jest ich początek

  • verbum latinum - zawiera poszczególne wyrazy haseł łacińskich

służy do wyszukiwania haseł, gdy znany jest przynajmniej jeden wyraz

uwaga: aby szukać kilku wyrazów należy skorzystać z wyszukiwania złożonego (Poszukiwanie według terminów), wpisanie wyrazów rozdzielonych spacją da wynik zerowy

  • wyraz polski -zawiera poszczególne wyrazy haseł polskich

służy do wyszukiwania haseł, gdy znany jest przynajmniej jeden wyraz

uwaga: aby szukać kilku wyrazów należy skorzystać z wyszukiwania złożonego (Poszukiwanie według terminów), wpisanie wyrazów rozdzielonych spacją da wynik zerowy

  • odpowiedzialność - zawiera autorów i przekazicieli haseł

służy do wyszukiwania haseł wg wskazanych autorów

  • tematyka - zawiera słowa kluczowe opisujące hasła

służy do wyszukiwania haseł dla wskazanej tematyki

  • zbiorczy - zawiera wpisy z powyższych indeksów

służy do wyszukiwania we wszystkich indeksach jednocześnie