ERIC

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

ERIC (The Education Resources Information Center) to bibliograficzna baza danych (opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, książek i innych publikacji z obszaru edukacji od roku 1966), przekształcająca się stopniowo w bazę pełnotekstową (około 1/4 zasobów jest możliwa do odczytania w wersji cyfrowej).

Warto pamiętać, że ERIC należy do baz platformy EBSCO, do których dostęp finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (korzysta z tego i nasza uczelnia). Dzięki temu mamy dostęp do pełnych tekstów rejestrowanych w bazie ERIC.

Ponadto każdy użytkownik ma możliwość zarejestrowania się w portalu, a dzięki temu stworzenia spersonalizowanego profilu ("My ERIC"), w którym może zachowywać historię własnych wyszukiwań, zarządzać dokumentami on-line itp.

Baza jest aktualizowana na bieżąco.

Dostęp

Kiedy warto skorzystać?

  • poszukując literatury poświęconej edukacji i dziedzinom pokrewnych

Zobacz też: