ETHICSWEB (bibliographic database)

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

ETHICSWEB (bibliographic database) - bibliograficzna baza danych integrująca bazy kilku instytucji europejskich, których działalność skupia się na etyce, bioetyce i dziedzinach pokrewnych, administrowana przez European Network of Ethics Documentation and Information Centres (NEDC) w ramach ETHICSWEB (Inter-connected European information and documentation system for ethics and science).

Baza rejestruje literaturę z zakresu etyki, bioetyki, ochrony zdrowia, biomedycyny i in. w wielu językach, w tym w języku polskim (portal EthicsWeb wraz z bazą bibliograficzną współtworzy Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki UKSW).

Dostęp

Kiedy warto skorzystać?

  • gromadząc literaturę z zakresu etyki, bioetyki, ochrony zdrowia, nauk biomedycznych i in.

Zobacz też: