Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych (EBNT)

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych (EBNT) tworzona jest przez Federację Bibliotek Kościelnych FIDES we współpracy z Biblioteką Narodową.

Aktualnie indeksuje zawartość 203 tytułów polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych - naukowych i popularno-naukowych (zob. pełną listę) oraz zawartość 519 prac zbiorowych (serie wydawnicze, księgi jubileuszowe, materiały konferencyjne itp.) - zob. pełną listę. Obejmuje głównie publikacje wydawane przez uczelnie kościelne i wydziały teologiczne. Zasięg chronologiczny bazy - zasadniczo od roku 1980 (niektóre tytuły w całości, również z lat wcześniejszych).

W bazie indeksowane są wszystkie artykuły i recenzje zawarte w wybranych tytułach, jakkolwiek nie wszystkie mogłyby być zaliczone do zakresu nauk teologicznych.

Tam, gdzie to możliwe, opisy zawierają linki do publikacji pełnotekstowych, dostępnych w bibliotekach cyfrowych. Do opisów wprowadzane są śródtytuły artykułów, jak również tytuły tłumaczeń i streszczeń obcojęzycznych. W opracowaniu przedmiotowym wykorzystywany jest język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej.

Baza EBNT jest uzupełniana na zasadniczo w odstępach miesięcznych danymi przekazywanymi przez Zakład Bibliografii Zawartości Czasopism BN oraz na bieżąco opisami powstającymi w bibliotekach Federacji FIDES. Mają one uzupełnić braki bibliografii zawartości czasopism wstecz do roku 1980 włącznie, jak również dostarczać opisy artykułów zawartych w kolejnych pracach zbiorowych. W przyszłości nie jest wykluczone dodawanie pojedynczych opisów artykułów z zakresu nauk teologicznych z innych źródeł.

W zamierzeniu redaktorów EBNT ma stanowić choćby częściową kontynuację Bibliografii Nauk Kościelnych za lata 1940-1979, powstałej w wyniku przeniesienia do bazy komputerowej i poprawienia Bibliografii Historii Kościoła za lata 1940-1979, wydawanej drukiem przez ATK.

Dostęp

Kiedy warto skorzystać?

  • poszukując informacji bibliograficznych z zakresu teologii, filozofii, historii wychowania, socjologii i in.

Zobacz też: