Elsevier

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Elsevier jest platformą umożliwiającą dostęp do elektronicznych czasopism naukowych.

Czasopisma elektroniczne Elsevier są udostępniane w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (od roku 2010).

Ogólnokrajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z listy Katalogu Elsevier - ponad 1 800 tytułów bieżących oraz archiwa ponad 181 tytułów niekontynuowanych.

W 2015 roku licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o pakiet książek zawierający 838 pozycji z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015, a w 2016 roku o kolejną pulę obejmującą 874 książek z roku 2014 z bezterminowym dostępem.

Subskrypcja od 2019 roku dotyczy m.in. 18 czasopism o najwyższym indeksie CiteScore oraz 4 czasopisma z grupy Lancet. Unikalną nowością jest włączenie do licencji pełnej grupy czasopism Cell. Dodatkowo umowa obejmuje przedpłacone publikowanie w otwartym dostępie dla 3 000 autorów z Polski oraz znaczące obniżki kosztów w przypadku większej liczby artykułów naukowych.

Dostęp

Wejście do bazy możliwe jest przez dwa źródła:

Dostęp do bazy czasopism możliwy jest na da sposoby:

  • w sieci uczelnianej: Biblioteka, Uczelnia, WiFi
  • zdalnie w domu, po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania (instrukcja).

Zobacz też