Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku to publikacja wydawana w latach 2003-2008 pod redakcją prof. Tadeusza Pilcha. Składa się z 7 tomów (A-Ż) oraz Suplementu (T. 8) wydanego w roku 2010.

Hasła encyklopedii opracowane zostały przez pedagogów z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Dobór haseł i towarzyszącej im bibliografii odzwierciedla podstawowe problemy pedagogiki XXI wieku (systemy pedagogiczne, biogramy wielkich twórców i interpretatorów myśli filozoficznej, rozwiązania problemów filozoficznych).

Lokalizacja w naszej Bibliotece

Lokalizacja encyklopedii w naszej Bibliotece:

  • Wszystkie tomy drukowane są dostępne w Czytelni Głównej, w dziale D1.

Kiedy warto skorzystać?

  • poszukując informacji faktograficznych z pedagogiki i nauk pokrewnych,
  • przystępując do pisania pracy na określony temat (każde hasło prezentuje syntetyczne omówienie problemu, powiązane terminy, postacie, reprezentatywną bibliografię).