Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Baza Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995 jest dostępna publicznie w Internecie.

  • Baza stanowi elektroniczne opracowanie publikacji:
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995 / oprac. Ludwik Grzebień ; [aut. i red. działów Andrzej Paweł Bieś et al. ; współpr. nauk. i red. Roman Darowski]. – Kraków : Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego. Instytut Kultury Religijnej : Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 1996. – XVI, 882, [5] s. : il., faks., fot., mapy, portr., rys. ; 30 cm. – Tyt. równol.: Enciklopedija apie jėzuitus Lenkijos ir Lietuvos žemėse 1564-1995 = Encyclopaedia of information on the Jesuits on the territories of Poland and Lithuania 1564-1995. – Przedm. równol. ang. i lit. – Książka dostępna on-line: http://jezuici.krakow.pl/bibl/enc.htm. – ISBN 83-9050-044-2 (WFTJ). – ISBN 83-7097-293-4 (WAM)
  • Baza zawiera ponad 7 500 haseł: osobowych, geograficznych i rzeczowych. Umożliwia wyszukiwanie przez całe hasła lub ich fragmenty, fragmenty opisów haseł oraz fragmenty referencji.

Wyszukiwanie informacji odbywa się za pomocą indeksów:

  • hasło - zawiera pełne hasła Encyklopedii

służy do wyszukiwania haseł, gdy znany jest ich początek

  • hasło wyrazy - zawiera poszczególne wyrazy haseł

służy do wyszukiwania haseł, gdy znany jest przynajmniej jeden wyraz

  • info wyrazy - zawiera poszczególne wyrazy z opisów haseł

służy do wyszukiwania haseł, w których występują wskazane terminy

  • ref wyrazy - zawiera poszczególne wyrazy z referencji zawartych w hasłach

służy do wyszukiwania haseł, w referencjach których występują wskazane terminy

  • zbiorczy - zawiera wpisy z powyższych indeksów

służy do wyszukiwania we wszystkich indeksach jednocześnie.

Dodatkowe informacje o Encyklopedii oraz jej opracowaniu internetowym zawarte są w Opisie.

Dostęp