Eurydice

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Eurydice to europejska sieć współpracy i informacji o systemach edukacji i polityki edukacyjnej w Europie.

Sieć Eurydice została utworzona w roku 1980 wspólnie przez Komisję Europejską i kraje członkowskie UE w celu wymiany informacji o krajowych systemach edukacji. Eurydice jest częściowo finansowana z funduszy europejskiego programu Uczenie się przez całe życie.

Eurydice składa się z:

  • Europejskiego Biura Eurydice, które koordynuje prace sieci, analizuje zebrane informacje oraz publikuje opracowania
  • 42 biur krajowych w 38 krajach uczestniczących w europejskim programie Uczenie się przez całe życie, które zbierają informacje krajowe i biorą udział w prowadzonych analizach. W większości krajów biura krajowe są usytuowane w ministerstwach edukacji. Niektóre biura działają w ramach agencji narodowych, w ośrodkach badawczych i informacyjnych lub w innych instytucjach. Biura krajowe współpracują z wiodącymi ekspertami w poszczególnych dziedzinach edukacji.

W swoich działaniach Eurydice współpracuje z Eurostatem, Cedefopem (w dziedzinie kształcenia zawodowego), z European Training Foundation (ETF), European Agency for Development in Special Needs Education (w dziedzinie kształcenia specjalnego i integracyjnego) oraz z CRELL (Centre for Research on Liflelong Learning). Eurydice wspiera także Komisję Europejską w jej współpracy z takimi instytucjami międzynarodowymi jak OECD, Rada Europy oraz UNESCO.

Publikacje

  • Systemy edukacji on-line - europejska encyklopedia krajowych systemów edukacji: porównywalne i stale aktualizowane opisy systemów edukacji w 34 krajach (38 systemów)
  • Publikacje tematyczne - uwzględniają bieżące zagadnienia będące przedmiotem europejskiej współpracy
  • Kluczowe dane - zawiera publikacje dotyczące wielu kluczowych zagadnień edukacyjnych
  • Fakty i liczby - publikacje opisujące strukturę i inne charakterystyczne cechy systemów edukacji m.in.: kalendarz szkolny i akademicki, czas pracy oraz zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół

Dostęp