Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) to serwis współtworzony przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze, udostępniający informacje o zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach.

Aktualnie FBC współtworzy ponad 140 bibliotek cyfrowych (niemal 7 mln obiektów - z tego ponad 5 milionów stanowią książki, artykuły, pocztówki, plakaty, stare druki etc., które można było zeskanować i udostępnić w Sieci przy poszanowaniu prawa autorskiego; publikacje wydane drukiem, ale które udostępnili autorzy tychże; a także takie, które nigdy nie zostały wydane drukiem, a opublikowano je tylko w postaci elektronicznej (digital born) w jednej z bibliotek cyfrowych współtworzących FBC).

Wyszukiwarka zasobów FBC pozwala na jednoczesne wyszukiwanie w zasobach wszystkich lub wybranych bibliotek; można także przeglądać lub przeszukiwać zasoby każdej biblioteki osobno.

Zbiory bibliotek cyfrowych można przeszukiwać na wiele sposobów: według autora, tytułu, słów kluczowych, haseł przedmiotowych; można także przeszukiwać treść całych publikacji i in. Każda biblioteka cyfrowa ma własną organizację zasobów, stosuje własny podział publikacji na kolekcje, a w ich ramach podkolekcje.

Zachęcamy do samodzielnego wyszukiwania i przeglądania zawartości poszczególnych bibliotek pod kątem własnych zainteresowań naukowych itd.

Dostęp

Zobacz też