Infona

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Infona to platforma komunikacji naukowej, która umożliwia dostęp do publikacji z różnych obszarów wiedzy oraz umożliwia łatwe deponowanie własnych publikacji.

Infona ułatwia współpracę, wymianę wiedzy, opinii i doświadczeń w środowisku naukowym. Dostarcza narzędzi dostosowanych do potrzeb współczesnych naukowców, które pozwolą na łatwe i szybkie korzystanie z możliwości, jakie daje internet, zarówno w dziedzinie obiegu publikacji, jak i współpracy oraz wymiany wiedzy.

System Infona zawiera otwarte polskie treści naukowe, publikacje z istniejących już kolekcji, licencjonowane zasoby zagraniczne (Springer), jak i treści zdeponowane i udostępnione przez samych naukowców – użytkowników serwisu.

Serwis ułatwia badaczom pracę z publikacjami przez:

  • mechanizm wyszukiwania wzbogacony o podpowiedzi słów kluczowych,
  • tworzenie list publikacji „do przeczytania”,
  • ułatwienia w deponowaniu publikacji, w trakcie którego system rozpoznaje dziedzinę nauki i automatycznie klasyfikuje artykuł, rozpoznaje język i uzupełnia metadane artykułu, podpowiada słowa kluczowe,
  • Wirtualne Laboratorium Transkrypcji umożliwiające sprowadzanie zeskanowanych publikacji do postaci tekstowej.

System ułatwia komunikację i współpracę przez:

  • tworzenie profilu naukowca z funkcjami umożliwiającymi kontakt,
  • łatwe wyszukiwanie badaczy zajmujących się daną dziedziną,
  • samodzielne deponowanie treści,
  • tworzenie grup roboczych,
  • dzielenie się treściami i pracą grupową.

Dla instytucji naukowych system Infona może stanowić przestrzeń do prezentowania rezultatów prowadzonych w nich prac badawczych oraz udostępniania materiałów edukacyjnych. Instytucje naukowe mogą prezentować w serwisie publikacje, wykłady w postaci wideo, materiały edukacyjne, rozprawy doktorskie i in., czyniąc je dostępnymi dla środowiska akademickiego w Polsce i na świecie.

Na portalu Infona można przeglądać i zamieszczać swoje artykuły. Jest na nim ponad dziesięć mln publikacji, ponad siedem tys. czasopism i prawie czternaście tys. książek. Są to otwarte polskie treści naukowe oraz licencjonowane zasoby zagraniczne. Wielkość zgromadzonych w serwisie dokumentów to kilkanaście terabajtów.

Naukowcy mogą prezentować w serwisie publikacje, wykłady w postaci wideo, materiały edukacyjne i rozprawy doktorskie, z których mogą korzystać badacze z całego świata.

Dostęp

Zobacz też: