Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP)

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) to baza danych zawierająca opisy bibliograficzne i pełne teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

Dostęp

Kiedy warto skorzystać?

  • poszukując aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim

Zobacz też: