Katalog on-line Bibliotek SWPS, WSNHiD i IP PAN

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Katalog on-line Bibliotek SWPS, WSNHiD i IP PAN rejestruje opisy bibliograficzne książek, czasopism, artykułów z czasopism, testów psychologicznych, zbiorów audiowizualnych, prac dyplomowych i doktorskich gromadzonych w bibliotekach SWPS (Warszawa, Wrocław, Katowice, Sopot), Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Katalog on-line daje możliwość wyszukiwania i przeglądania danych wg kilku indeksów, m.in. autorskiego, tytułowego, roku publikacji, haseł przedmiotowych, słów kluczowych oraz narzędzi badawczych wykorzystywanych w publikowanych pracach.

Dostęp

Kiedy warto skorzystać?

  • przygotowując bibliografię książek i artykułów z prac zbiorowych z zakresu psychologii i dziedzin pokrewnych

Zobacz też