Katalog on-line Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Katalog on-line Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych rejestruje opisy bibliograficzne książek wraz ze spisami treści, a w przypadku prac zbiorowych poszczególne artykuły z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej, prawa międzynarodowego, gospodarki światowej i procesów globalizacyjnych, historii dyplomacji, bezpieczeństwa międzynarodowego, integracji europejskiej i studiów regionalnych.

Katalog on-line daje możliwość wyszukiwania i przeglądania danych wg kilku indeksów, m.in. autorskiego, tytułowego, roku publikacji, słów w spisie treści, klasyfikacji ONZ, specjalistycznego tezaurusa (Europejskiego Tezaurusa Stosunków Międzynarodowych i Studiów Regionalnych, czyli słownika haseł przedmiotowych używanych we wszystkich europejskich ośrodkach informacji i dokumentacji naukowej działających w ramach instytucji zajmujących się badaniem stosunków międzynarodowych, stowarzyszonych w European Information Network on International Relations and Area Studies).

Dostęp

Aby przeszukiwać czy przeglądać bazę, należy wejść do katalogu, klikając odnośnik "gość".

Kiedy warto skorzystać?

  • przygotowując bibliografię książek i artykułów z prac zbiorowych z zakresu polityki zagranicznej, prawa międzynarodowego, gospodarki światowej i procesów globalizacyjnych, historii dyplomacji, bezpieczeństwa międzynarodowego, integracji europejskiej i dziedzin pokrewnych

Zobacz też