Narodowe Archiwum Cyfrowe on-line

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Narodowe Archiwum Cyfrowe gromadzi, opracowuje, konserwuje oraz udostępnia archiwalia takie jak zdjęcia, nagrania dźwiękowe oraz filmy, które wchodzą w skład państwowego zasobu archiwalnego.

W zbiorach fotograficznych Narodowego Archiwum Cyfrowego znajduje się ponad 15 milionów zdjęć (od lat czterdziestych XIX wieku, aż po czasy współczesne), nagrania dźwiękowe (zbiór liczy około 30 tysięcy jednostek z lat 1919–2007; są to unikalne nagrania wielu ważnych osobistości życia społecznego, politycznego, kulturalnego czy religijne, które pochodzą m.in. z Polskiego Radia czy Radia Wolna Europa), filmy (zbiór filmów liczy około 2,4 tysiąca tytułów z lat 1928–1993; niezwykle cenne są filmy z lat 20 i 30 XX wieku).

W bazie NAC on-line dostępne jest już blisko 153 tysiące fotografii; tematyka fotografii:

  1. Początek XX wieku oraz okres II Rzeczpospolita
  2. Okres I wojny światowej oraz kształtowanie granic Polski
  3. Okres II wojny światowej
  4. Okres PRL
  5. Kultura, sztuka, religia

oraz około 15 tysięcy opisów nagrań dźwiękowych.

Więcej

Do wyszukiwania zbiorów dostępna jest wyszukiwarka z wieloma możliwościami wyszukiwawczymi.

Dostęp

Zobacz też: