Nietzsche Source

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Portal Nietzsche Source powstał dzięki Association HyperNietzsche (działającemu w École normale supérieure w Paryżu) stowarzyszającemu naukowców skupionych na interpretowaniu, komentowaniu i promocji myśli Nietzschego.

Aktualnie Nietzsche Source stanowią dwie części:

  • Digitale Kritische Gesamtausgabe (eKGWB) - elektroniczna wersja niemieckiego krytycznego wydania prac i korespondencji Nietzschego Colliego i Montinariego (Friedrich Nietzsche, Werke. Kritische Gesamtausgabe, Berlin/New York, de Gruyter, 1967– and Nietzsche Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe, Berlin/New York, de Gruyter, 1975–).

W wersji elektronicznej poprawiono ponad 6 tys. błędów edytorskich, które pojawiły się w edycji drukowanej (poprawione fragmenty są podświetlone, a po najechaniu na nie myszką można zobaczyć błędną wersję drukowaną. Możliwe jest wyszukiwanie w całym portalu, kopiowanie i drukowanie.

  • Digitale Faksimile Gesamtausgabe (DFGA) - cyfrowe kopie całego dorobku Nietzschego, w tym pierwsze edycje prac, rękopisy, listy i dokumenty osobiste.

Użytkownicy mają możliwość przeglądania, drukowania i pobierania potrzebnych materiałów.

Dostęp