Otwórz Książkę

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Otwórz Książkę to cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy, zawierająca ponad 500 pozycji w wolnym dostępnie. Projekt realizowany jest w ramach Platformy Otwartej Nauki – ośrodka rozwoju otwartych zasobów naukowych, a także wiedzy i kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy.

Serwis Otwórz Książkę gromadzi i udostępnia cyfrowe wersje prac naukowych polskich uczonych udostępnionych przez ich autorów lub/i wydawców. W skład kolekcji wchodzą także książki niedostępne już na rynku w wersji drukowanej, a poszukiwane ze względu na wartość naukową i edukacyjną.

Dostęp

Dostęp do serwisu Otwórz Książkę

Zobacz też