PAUart

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Katalog PAUart - Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności to baza danych dostępna on-line, mająca na celu udostępnienie zbiorów ikonograficznych, będących głównie własnością Polskiej Akademii Umiejętności, a częściowo także Polskiej Akademii Nauk.

Obecnie udostępniono 9 tys. obiektów należących do domeny publicznej (blisko 2,5 tys. rycin, w tym arcydzieła dawnych mistrzów np. Albrechta Dürera, Rembrandta van Rijn i 6,5 tys. fotografii, m.in. z kolekcji Karola Lanckorońskiego i spuścizny Karoliny Lanckorońskiej. Wśród obiektów znajdują się także albumy fotografii Bronisława Piłsudskiego z Sachalina i Michała Greima z Kamieńca Podolskiego, odznaczające się naukową i artystyczną wartością).

Obiekty zdigitalizowane pochodzą ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Fototeki Lanckorońskich PAU oraz Archiwum Nauki PAN i PAU.

Dostęp

Zobacz też: