Paperity

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Paperity (open science aggregated) to pierwszy na świecie agregator artykułów naukowych opublikowanych w otwartych czasopismach (w pełni otwartych, jak i stosujących model hybrydowy).

Obecnie serwis agreguje artykuły z ponad niemal 2300 czasopism (łącznie ponad 400 tys. artykułów).

Twórcy serwisu podkreślają trzy cechy stanowiące o jego wyjątkowości:

  • rejestrowanie jedynie tych treści, które są dostępne w modelu otwartym,
  • uniwersalność (serwis agreguje materiały badawcze bez względu na dyscyplinę naukową),
  • oraz wysoką jakość merytoryczną (treści nienaukowe mają zostać odsiane, nawet gdyby wydawcy zaklasyfikowali je jako publikacje naukowe).

Więcej informacji

Dostęp

Zobacz też: