Pedagog

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Pedagog to bibliograficzna baza danych tworzona w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

Baza zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów, przepisów prawnych z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz dyscyplin pokrewnych.

Obejmuje literaturę polską od 1990 roku; jest aktualizowana na bieżąco.

Baza daje możliwość wyszukiwania i przeglądania danych wg kilku indeksów, m.in. tytułów czasopism, haseł przedmiotowych, słów kluczowych, autorów, słów w tytule.

Tematyka bazy: opieka społeczna, edukacja czytelnicza, edukacja medialna, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika specjalna, pedagogika społeczna, pedagogika zdrowia, praca socjalna, prawa człowieka i dziecka, prawo oświatowe, prawo rodzinne, profilaktyka i terapia uzależnień, problemy rodziny, psychologia społeczna, psychologia wychowawcza, rehabilitacja niepełnosprawnych, resocjalizacja, rewalidacja, socjologia wychowawcza, wychowanie przedszkolne i in.

Dostęp

Kiedy warto skorzystać?

  • przygotowując bibliografię publikacji z pedagogiki i dziedzin pokrewnych

Zobacz też: