Polska Bibliografia Antyku Chrześcijańskiego

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Polska Bibliografia Antyku Chrześcijańskiego to bibliograficzna baza danych rejestrująca publikacje dotyczące antyku chrześcijańskiego (od 1990) autorów polskich (w języku polskim oraz obcych) a także publikacje autorów obcych, wydane w Polsce.

Baza została stworzona i jest uzupełniana przez ks. prof. Józefa Naumowicza z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; w opracowaniu wykorzystano także Polską bibliografię antyku chrześcijańskiego (ks. Józefa Naumowicza i ks. Stanisława Longosza) publikowaną od 1995 roku w Vox Patrum.

Baza jest uzupełniana na bieżąco.

Dostęp

Kiedy warto skorzystać?

  • poszukując informacji bibliograficznych z zakresu filozofii starożytnej, historii wychowania i kultury w starożytności i in.

Zobacz też: