Polskie Archiwum Danych Społecznych (PADS)

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Polskie Archiwum Danych Społecznych (PADS) to projekt badawczy realizowany w ramach działalności Ośrodka Badań Socjologicznych Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu, Instytut Studiów Społecznych opracował standardy przygotowania zbiorów danych i dokumentacji oraz w porozumieniu z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, przygotował zasady deponowania danych i funkcjonowania samego Archiwum.

PADS zachęca wszystkich do zapoznania się i wdrożenia standardów opracowanych na potrzeby Archiwum a udostępnianych wszystkim zainteresowanym nieodpłatnie. Standardy te są zgodne z konwencjami przygotowywania danych we wszystkich, liczących się ośrodkach archiwizacji danych społecznych na całym świecie i są wynikiem poszukiwań optymalnych rozwiązań przygotowywania i udostępniania danych innym badaczom - zob. Podręcznik archiwizacji danych społecznych [PDF 0,3 MB]

Dostęp

Zobacz też