Powszechna encyklopedia filozofii

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Powszechna encyklopedia filozofii to publikacja Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, oddział Societa Internazionale Tommaso d'Aquino. Wydawana była w latach 2000-2009. Składa się z 9 tomów (A-Z) oraz Suplementu (T. 10).

Hasła encyklopedii opracowane zostały przez wybitnych specjalistów z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Dobór haseł i towarzyszącej im bibliografii odzwierciedla podstawowe problemy filozoficzne (systemy filozoficzne powstałe na przestrzeni wieków, biogramy wielkich twórców i interpretatorów myśli filozoficznej, rozwiązania problemów filozoficznych).

Lokalizacja w naszej Bibliotece

Lokalizacja wersji drukowanej w naszej Bibliotece

  • Wszystkie tomy drukowane są dostępne w Czytelni Głównej, w dziale G1.

Wybrane hasła z Encyklopedii są dostępne on-line w postaci plików *.pdf.

Dostęp

Kiedy warto skorzystać?

  • poszukując informacji biograficznych lub faktograficznych z filozofii i nauk pokrewnych,
  • przystępując do pisania pracy na określony temat (każde hasło prezentuje syntetyczne omówienie problemu, powiązane terminy, postacie, reprezentatywną bibliografię)

Zobacz też: