RDS (Repozytorium Danych Społecznych)

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search
Repozytorium Danych Społecznych - przewodnik

Opis

RDS (Repozytorium Danych Społecznych) to jedno z trzech repozytoriów stworzonych i uruchomionych w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych (obok RepOD (Repozytorium Otwartych Danych oraz MX-RDR (Macromolecular Xtallography Raw Data Repository)).

RDS służy do archiwizacji i udostępnienia wszelkiego typu danych społecznych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych.

Korzystanie z repozytorium jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Z repozytorium korzystać mogą naukowcy chcący udostępnić dane badawcze lub przeprowadzić wtórną analizę danych, nauczyciele akademiccy zainteresowani wykorzystaniem danych w dydaktyce, a także inne osoby z różnych względów poszukujące danych społecznych.

Zasoby widoczne są na stronie i można je swobodnie przeszukiwać i przeglądać bez zakładania konta. Deponowanie danych możliwe jest dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja w repozytorium jest szybka i bezpłatna.

Udostępnianie danych badawczych w repozytorium

  • zwiększa widoczność i wpływ badań oraz szanse na uzyskanie cytowania publikacji i zbiorów danych
  • umożliwia jednoznaczne określenie zasad korzystania z danych i ułatwia innym ich zgodne z prawem wykorzystanie
  • ułatwia weryfikację wyników badań i zwiększa zaufanie do nauki
  • umożliwia spełnienie wymogów polityk otwartości wdrażanych przez instytucje finansujące, akademickie oraz czasopisma naukowe

Więcej


Dostęp

Zobacz też