RepOD (Repozytorium Otwartych Danych)

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

RepOD (Repozytorium Otwartych Danych) to jedno z trzech repozytoriów stworzonych i uruchomionych w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych (obok RDS (Repozytorium Danych Społecznych) oraz MX-RDR (Macromolecular Xtallography Raw Data Repository)).

RepOD służy do otwartego udostępniania wszelkiego typu danych badawczych wytworzonych, zebranych lub opisanych na potrzeby działalności naukowej.

Udostępnianie danych badawczych w repozytorium

  • zwiększa widoczność i wpływ badań oraz szanse na uzyskanie cytowania publikacji i zbiorów danych
  • umożliwia jednoznaczne określenie zasad korzystania z danych i ułatwia innym ich zgodne z prawem wykorzystanie
  • ułatwia weryfikację wyników badań i zwiększa zaufanie do nauki
  • umożliwia spełnienie wymogów polityk otwartości wdrażanych przez instytucje finansujące, akademickie oraz czasopisma naukowe

Więcej


Dostęp

Zobacz też