ResearchGate

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

ResearchGate to serwis społecznościowy dla naukowców umożliwiający:

  • utworzenie profilu dostępnego publicznie (e-mail, afiliacja, obszary zainteresowań naukowych),
  • umieszczanie własnych publikacji (samoarchiwizacja), co zwiększa ich widoczność w Sieci (dane bibliograficzne indeksowane m.in. przez wyszukiwarkę google.com),
  • bezpośrednie pobieranie publikacji lub wysłanie prośby o udostępnienie pełnego tekstu (e-mail sprzyjający kontaktowi z potencjalnym współpracownikiem),
  • tworzenie i zarządzanie wykazem własnych publikacji wraz z liczbą odsłon, pobrań, cytowań (ważne przy ocenie wpływu i reputacji (RG Score)),
  • udział w dyskusjach wraz z punktami za udział w nich i in.

Więcej

Dostęp

Zobacz też: