ResearcherID

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

ResearcherID to ogólnodostępny portal dla naukowców w pełni zintegrowany z platformą Web of Science (Thomson Reuters).

Serwis umożliwia:

  • stworzenie profilu dostępnego publicznie (e-mail, afiliacja, obszary zainteresowań naukowych),
  • utworzenie i zarządzanie listą własnych prac naukowych,
  • analizę cytowań (liczbę oraz charakterystykę współautorów, cytujących i potencjalnych współpracowników (ResearcherID Labs)),
  • jednoznaczną identyfikację autora (ID),
  • a tym samym współtworzenie globalnej społeczności naukowców.

Od roku 2011 RID jest ściśle połączony z Web of Science: artykuły z czasopism indeksowanych przez WoS i napisane przez autorów, którzy mają osobisty profil RID z upublicznioną na nim listą swoich publikacji, są powiązane z numerem RID autora (informacja ta jest zawarta w rekordzie publikacji indeksowanej w WoS).

Numer RID pozwala na szybsze i jednoznaczne wyszukanie artykuły konkretnych autorów w Web of Science.

Założenie profilu w ResearcherID wymaga indywidualnej rejestracji.

Dostęp

Zobacz też: