SYMPOnet

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Baza SYMPOnet zawiera informacje bibliograficzne o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych wydanych w postaci tradycyjnej (książki, zeszyty specjalne czasopism) oraz w postaci elektronicznej, a znajdujących się w bibliotekach polskich. Rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych krajowych i zagranicznych.

W bazie rejestrowane są dokumenty o konferencjach, które odbyły się w latach 1980-2014 (nielicznie występują opisy z lat wcześniejszych).

Bazą tą administruje Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.

Dostęp

Zobacz też