Springer

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

Licencja krajowa Springer, dostępna w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, obejmuje:

  • ponad 2 200 czasopism bieżących (wykaz [xls 0,1 MB]) oraz 450 archiwalnych,
  • około 47 000 e-książek (wszystkie anglojęzyczne e-książki wydawnictwa Springer),

oraz

  • wybrane e-książki anglo- i niemieckojęzyczne udostępnianych testowo na serwerze Springer Link.

Więcej informacji o licencji krajowej Springer dostępne jest na stronach WBN.

Od roku 2019 w Polsce działa nowa licencja krajowa Springer w tzw. wersji Compact, w której większa część opłaty licencyjnej finansowanej przez MNiSW jest przeznaczona na publikowanie w ramach Springer Open Choice, a mniejsza część stanowi opłatę za dostęp krajowy do artykułów subskrypcyjnych. Program ten umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków pochodzących z MNiSW.

Dostęp

Dostęp bezpośredni Dostęp przez HAN
Platforma wydawcy przejdź przejdź
Portal Infona przejdź -

Dostępna jest także także przeglądarka dziedzinowa e-książek w WBN, która na razie obejmuje książki Springer zakupione w roku 2010, a docelowo będzie obejmować książki z wszystkich roczników oraz z licencji krajowych Elsevier i Wiley.

Zobacz też: