UNESDOC

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Opis

UNESDOC to baza danych on-line zawierająca pliki z dokumentami UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury) ze wszystkich obszarów działalności od 1945 roku, a publikowane w sześciu językach oficjalnych, oraz wiele innych publikacji wydawanych pod patronatem UNESCO.

Obecnie jest to 350 tys. plików udostępnionych do pobrania; precyzyjne dotarcie do dokumentów umożliwia wyszukiwarka, a założenie bezpłatnego konta użytkownika daje dodatkowe korzyści.

UNESCO wdrożyła instytucjonalną politykę otwartości w odniesieniu do publikacji wydawanych współcześnie (szczegółowe informacje na temat polityki otwartego dostępu UNESCO).

Baza danych UNESDOC to cenne źródło informacji dla kulturoznawców, pedagogów, politologów i in.

Dostęp