Web of Science

From Wiki PL - Biblioteka AIK
Jump to navigation Jump to search

Bazy danych Web of Science są udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej (Wirtualna Biblioteka Nauki), która obejmuje:

 • pakiet Web of Science Core Collection (WoS), który zawiera 3 indeksy cytowań:
  1. Science Citation Index Expanded (SCIE z rocznikami od 1945),
  2. Social Sciences Citation Index (SSCI z rocznikami od 1956),
  3. Art and Humanities Citation Index (AHCI z rocznikami od 1975),
 • dodatkowy indeks cytowań Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Science i Social z rocznikami od 1990),
 • bazę Journal Citation Reports JCR (dostęp do najświeższego opublikowanego rocznika).

Poprzez platformę Web of Science dostępne są także dodatkowe narzędzia: EndNote Online i Researcher ID.

 • EndNote Online służy do zarządzania bibliografią załącznikową, umożliwia wyszukiwanie w bibliograficznych bazach danych i katalogach bibliotecznych, import przypisów z innych baz, organizację biblioteki przypisów i tworzenie bibliografii według najczęściej stosowanych formatów.
 • ResearcherID to ogólnodostępny portal dla naukowców, w pełni zintegrowany z platformą Web of Knowledge. Umożliwia on identyfikację autora, stworzenie publicznego profilu, utworzenie listy własnych prac naukowych, zarządzanie tą listą i dostęp do globalnej społeczności naukowców.

Jak sprawdzić liczbę cytowań i h-Index w bazie Web of Science Core Collection (WoS)?

Na platformie Web of Science (WoS):

 1. wybieramy zakładkę All Databases,
 2. wybieramy bazę Web of Science Core Collection,
 3. wybieramy indeks Author,
 4. wpisujemy nazwisko i imię (lub inicjał imienia) z gwiazdką (bez znaków diakrytycznych),
 5. klikamy Search,
 6. upewniamy się, że wyszukane publikacje to prace poszukiwanego autora,
 7. zaznaczamy je i klikamy Add to Marked List,
 8. przechodzimy do Marked List,
 9. klikamy w Create Citation Report,
 10. potrzebne dane odczytujemy z wygenerowanego raportu.

Ważne: wyszukiwanie obejmuje cytowania publikacji zarejestrowanych w bazie WoS (publikacje cytowane i cytujące muszą być indeksowane w WoS)

Materiały informacyjne o Web of Science:

Dostęp

Dostęp bezpośredni Dostęp przez HAN
Platforma wydawcy przejdź przejdź

Szkolenia on-line w języku polskim

Zobacz też: